Big Update Tháng 8 - Tuyệt Đỉnh Kỹ Năng 120

Võ học vô biên dường như không có điểm dừng,cao thủ võ lâm ngày càng tiến sát tới mức độ tiệm cận võ công, khó phân thắng bại. Tương truyền ở mỗi bổn phái đều cất giữ một tuyệt học,chỉ cần chịu khó dày công tu luyện trải qua khó khăn thử thách ắt hẳn có thể luyện thành.

Thời gian & đối tượng

·    Thời gian cập nhật phiên bản: Sau bảo trì định kỳ ngày 05/08/2020

·    Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đã vào môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên.

Đổi Sách Kỹ Năng 120 & Học Kỹ Năng

 

o    Đối thoại NPC Vô Danh Thần Tăng (Ba Lăng Huyện) > "Thỉnh Giáo Vô Tự Thiên Thư" >

NPC Vô Danh Thần Tăng

 

Thu thập đủ các vật phẩm yêu cầu

o    Nộp vật phẩm theo yêu cầu bên dưới:

o    Công thức đổi chắc chắn thành công:

Nguyên Liệu

Kết quả chắc chắn thành công

·         03 Lam Thủy Tinh

·         03 Lục Thủy Tinh

·         03 Tử Thủy Tinh  

·         03 Tinh Hồng Bảo Thạch

·         01 Bàn Nhược Tâm Kinh

·         01 Tẩy Tủy Kinh

·         01 Võ Lâm Mật Tịch

·         500.000 vàng

01 Vô Tự Thiên Thư
(tương ứng môn phái)

 

 

o    Sau khi nhận Vô Tự Thiên Thư bằng hữu có thể học tuyệt đỉnh kĩ năng 120

 

·         HƯỚNG DẪN KIẾM NGUYÊN LIỆU

 

Lam Thủy Tinh

Có thể mua tại Kỳ Trân Các

Lục thủy tinh

Tử thủy tinh

Tinh hồng bảo thạch

 Bàn nhược Tâm kinh

Ghép từ các mảnh “Bàn nhược tàn phiến”

Tẩy Tủy Kinh

Ghép từ các mảnh “Tẩy tủy kinh tàn phiến”

Võ lâm Mật tích

Ghép từ các mảnh “Võ lâm mật tịch tàn phiến”

Mảnh bàn nhược tàn phiến

1.     Train quái có tỉ lệ rớt tại tất cả các Map

2.     Đổi tại Shop Tống Kim

3.     Shop Kỹ Trân Các

4.     Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

5.     Sự Kiện Ring Quà

Mảnh Tẩy tủy kinh tàn phiến

Mảnh Võ lâm mật tịch tàn phiến


 

·         HƯỚNG dẫn đổi các mảnh Tàn Phiến

 

    • Đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện (Ba Lăng Huyện) > "Lựa chọn phần Ghép Mật Tịch" >

 

 

    • Khi có đủ nguyên liệu bằng hữu có thể đổi được các mảnh Tàn Phiến

Đổi Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Hạ) & Luyện kỹ năng

 

o    Sử dụng mật tịch kĩ năng để nâng cấp kinh nghiệm tang cấp Skill 120

 

Mật Tịch Kỹ Năng 120
(Quyển Hạ)

Sô lượng hạn chế trên Kỳ Trân Các theo ngày

Mật tịch kỹ năng tiểu

Rớt khi train quái

Mật tịch kỹ năng trung

Shop Vàng

Mật tịch kỹ năng đại

Shop Tống KIm

 

 

;
Liên thông máy chủ