Cập Nhật Quà Phúc Lợi Và Ưu Đãi

UPDATE MỚI – CẬP NHẬT QUÀ PHÚC LỢI

Quý bằng hữu thân mến !

Diệu Nhi xin gửi tới quý bằng hữu nội dung chi tiết bản cập nhật phúc lợi sắp tới như sau:

Thời gian cập nhật: Sau bảo trì định kỳ ngày 25/11

Nội dung

·       Cập nhật gói quà online nhận thưởng, mỗi ngày đăng nhập nhận ngay:

Vinh dự lệnh

Thuần dưỡng đan

Hộ mạch đan

Chân nguyên đại

5

5

100

20

 


 

·       Cập nhật các gói quà theo ngày

Các gói theo ngày

Kinh Mạch

hộ mạch đan

chân nguyên siêu

500

10

Phi Phong

Vinh dự lệnh

60

Tọa Kỵ

Thuần dưỡng đan

60

 

·       Cập nhật quỹ đầu tư nhận phúc lợi lớn

Quỹ đầu tư

Vinh dự Lệnh

Thuần dưỡng đan

Danh vọng Lệnh bài

Hộ Mạch đan

Chân Nguyên Đan siêu

Chân Nguyên Đan đại

7 ngày

Ngày đầu nhận ngay

10

10

1

20

6 ngày sau mỗi ngày nhận

3

3

10

14 ngày

Ngày đầu nhận ngay

20

20

2

45

13 ngày sau mỗi ngày nhận

10

10

15

30 ngày

Ngày đầu nhận ngay

40

5

1000

20

29 ngày sau mỗi ngày nhận

20

20

100

16

 

·       Cập nhật quỹ trưởng thành theo cấp độ

Quỹ trường thành theo cấp

vinh dự lệnh

Thuần dưỡng đan

danh vọng lệnh bài

hộ mạch đan

chân nguyên siêu

40

10

10

1

10

50

15

15

15

5

60

20

20

1

50

70

25

25

1

70

80

30

30

1

8

90

35

3

100

10

100

35

3

120

15

110

40

3

140

18

120

45

45

5

20

130

60

5

150

25

140

60

10

160

30

150

100

100

15

50

 

;
Liên thông máy chủ