Update tính năng Bí Tịch Thất Truyền

🔥 Update Bí Tịch Thất Truyền - Tu Luyện Skill 9x

💯 Với Bí Tịch Thất Truyền trong tay bằng hữu có thể sở hữu những tuyệt học võ lâm , trấn danh giang hồ.

═══ Hướng Dẫn Nhận Bí Tịch ═══

--------------💢 Nhận Bí Tịch Từ Sự Kiện Tần Lăng-----

Thi gian s kin:14h đến 15h hàng ngày

🎯Vật phẩn yêu cầu: Tần Lăng Lệnh Bài

Tn Lăng Lnh Bài có th săn Boss và mua trên K Trân Các

Ni dung s kin:

Trong phụ bản sẽ xuất hiện 4 Boss gồm 3 Boss thường và Boss Tần Thủy Hoàng và cứ 10 phút xuất hiện 1 lần

Mỗi khi giết Tần Thủy Hoàng thì chắc chắn nhận được 1 mảnh bí tịch bất kỳ. Các Boss còn lại có xác xuất nhận được mảnh bí tịch thất truyền

--------------💢 Boss trong phụ bản 90-----

Trong quá trình đánh Boss ph bn 90 có cơ hi nhn được mnh bí tch tht truyn

--------------💢 Boss Thế giới cấp 90-----

Trong quá trình đánh Boss thế giới cấp 90 có cơ hội nhận được mảnh bí tịch thất truyền

═══ Hướng Dẫn Đổi Bí Tịch ═══

Bước 1: Thu thấp các mảnh bí tịch thất truyền

Bước 2: Tới Gặp NPC Hắc Điểu tại map: Trường Bạch Sơn

 

NPC Hắc Điểu

 

Bước 3: Ghép 4 mảnh bí tịch bạn có cơ hội nhận được 1 quyển bí tịch ngẫu nhiên của môn phái.Lưu ý:

Bí tích nhn có th giao dch

Các mnh bí tch cũng có th giao dch

Mi ln đổi bí tch mt 300000 Vàng

Các máy chủ đã có thành viên lên cấp độ 9x sẽ được cập nhật trước. Các máy chủ khác sau khi có thành viên lên 9x sẽ được cập nhật sau

 

;
Liên thông máy chủ